SUBOTICA -Nova filijala Erste Banke u ulici Matka Vukovića 1 u Subotici počela je sa radom u ponedeljak, 19. avgusta. Enterijer nove bankarske poslovnice koncipiran je tako da omogući efikasniju i bržu uslugu, prilagođenu potrebama klijenata, zasnovanu na pružanju saveta i finansijskoj edukaciji. Otvaranjem ove filijale, poslovnica Banke na adresi Trg Republike 16 je prestala sa radom. 

Navike klijenata banaka menjaju se u skladu sa tehnološkim inovacijama i digitalizacijom bankarskih usluga. Iako se najrazličitija plaćanja, otvaranje računa i podnošenje zahteva za kredite mogu obaviti i korišćenjem digitalnih servisa, tradicionalna filijala zadržava važnu ulogu u bankarskom poslovanju i odnosima klijenata i banke. 

Međutim, njena funkcija je izmenjena i sve više usmerena na savetovanje i edukaciju. 

Prioritet nam je da klijenti dobiju efikasnu uslugu i adekvatan savet na osnovu kog će doneti najbolju moguću, informisanu finansijsku odluku, bilo da su tu zbog kratke konsultacije ili zbog nekog složenijeg bankarskog proizvoda“, ističe Darko Papac, direktor filijale Erste Banke u Subotici. „Uz bržu uslugu, zaposleni imaju na raspolaganju više vremena upravo za savetovanje i finansijsku edukaciju klijenata. Koncept enterijera nove filijale je u potpunosti usklađen sa ovakvim načinom rada“, ističe on. 

Svima koji posete novu filijalu Erste Banke tako je na raspolaganju domaćin filijale, koji klijente shodno potrebama usmerava na ostale zaposlene, kako bi u najkraćem roku, uz što manje čekanja dobili traženu uslugu i odgovarajući savet. Novi koncept organizacije poslovanja, koji ide u korak sa razvojem savremenog bankarstva, već se pokazao kao izuzetno uspešan u ostalim zemljama u kojim posluje Erste Grupa. 

Filijala je opremljena bankomatom i samouslužnom zonom, koji su dostupni 24 sata dnevno. U samouslužnoj zoni se nalazi i bankomat za uplatu pazara za pravna lica, što će dodatno uticati na smanjenje redova i lakši rad svih klijenata.