NOVI SAD – Schneider Electric DMS NS je softverska IT kompanija za istraživanje, razvoj i inženjering u oblasti upravljanja elektroenergetskim sistemima. Glavni proizvod, DMS softver, obuhvata razne analitičke funkcije za proračun i optimizaciju rada elektrodistributivnih kompanija. Takođe obezbeđuje alate potrebne za efikasno praćenje, upravljanje, dizajn i optimizaciju distributivnih sistema.  Ovaj paket je najnapredniji softverski sistem na svetu (potvrđeno od strane vodećih konsultantskih kuća u SAD-u) koji izvršava sve tehničke zadatke u distributivnim kompanijama na efikasan i optimalan način i ispunjava zahteve razvoja iz oblasti energetike širom sveta.

Ovaj softverski alat omogućava osoblju kompanija da usvoje znanja o električnoj mreži kojom upravlja njihova kompanija, efikasno koristi, dizajnira i razvija distributivne objekte, optimizuje sve resurse i smanji troškove poslovanja, podigne profit (prihod) kompanije i poboljša kvalitet i kvantitet snabdevanja potrošača električnom energijom. Razvoj softvera započet je 1995. godine, a tokom godina obezbeđeno je partnerstvo ne samo sa elektroprivredama iz zemlje i regiona, već i sa više međunarodnih kompanija. Visok kvalitet prepoznala je i jedna od najvećih svetskih internacionalnih kompanija – Schneider Electric Francuska, koja je od juna 2019. godine postala stoodstotni vlasnik kompanije.
Schneider Electric Global razvija savremene tehnologije i rešenja za upravljanje energijom i procesima na bezbedan, pouzdan, efikasan i održiv način. Predvodi digitalnu transformaciju upravljanja energijom i automatizaciju u domovima, objektima, data centrima, infrastrukturnom i industrijskom sektoru. Više od 180 godina istorije i inovacija, kroz predanost, stručnost i kombinovanu snagu preuzetih kompanija, nastavlja da ostvaruje inovacije na svim nivoima, u cilju obezbeđenja primene principa „Life Is On”. Kompanija posluje u preko 100 zemalja širom sveta sa preko 160.000 zaposlenih.

Schneider Electric DMS NS je deo Schneider Electric kompanije koja posluje u Novom Sadu. Okuplja preko 1000 stručnjaka (30 doktora nauka) iz oblasti energetike i računarstva sa višegodišnjom saradnjom sa univerzitetima, elektrodistributivnim kompanijama, proizvođačima i IT integratorima širom sveta. Softver je u upotrebi u preko 80 elektroprivreda širom sveta i 170 kontrolnih centara sa ukupno 400 miliona električnih potrošača.
Luis D’Acosta je došao na čelo Schneider Electric DMS NS sa više od 25 godina iskustva u oblasti industrije elektroenergetskih sistema. Luis je inženjer elektrotehnike, sa Masterom iz upravljanja poslovanjem i specijalističkim studijama u oblasti globalnih finansija i marketinga.  U kompaniji Schneider Electric zadužen je za Smart Grid Services širom sveta, gde vodi razvoj i sprovođenje softverskih rešenja kojima se digitalizuju svetska distributivna preduzeća, i otvara Novi svet energije – posvećen digitalnoj transformaciji, decentralizaciji i smanjenju emisije štetnih gasova.

Posvećen je razvoju korisničkog servisa, uvođenju inovacija i razvoju timova koji daju besprekorne rezultate i izuzetan kvalitet. U slobodno vreme igra golf i tenis. Strastveni je ljubitelj literature kroz koju, između ostalog, stiče nova znanja o razvoju tehnologija i modernih poslovnih koncepata. Pre nego što se pridružio timu rukovodstva kompanije Schneider Electric u martu 2018. godine bio je CEO u američkom gigantu Schweitzer Engineer Laboratories i član upravnih odbora različitih organizacija.