LONDON – Globalni kapaciteti obnovljive energije trebalo bi da porastu za 50 odsto u narednih pet godina, pre svega zahvaljujući instaliranju solarnih fotonaponskih (PV) panela na kućama, zgradama i industrijskim objektima, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Ukupni energetski kapaciteti koji se zasnivaju na obnovljivim izvorima povećaće se za 1,2 teravata (TW) do 2024. godine sa prošlogodišnjih 2,5 TW, što je jednako trenutnim ukupnim instalisanim kapacitetima električne energije Sjedinjenih Država, prenosi Rojters.

Solarni PV paneli će činiti skoro 60 odsto tog rasta, a vetroelektrane na kopnu 25 odsto, pokazuje godišnji izveštaj IEA o globalnim obnovljivim izvorima energije. Predviđa se da će udeo obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije porasti sa današsnjih 26 procenata na 30 odsto u 2024. godini.

Tanjug