BEOGRAD – Ako se pitate kada je pravi trenutak da počnete da štedite, AIK Banka ima odgovor za vas! Počnite danas ako niste juče! Ove godine AIK Banka je pripremila dva nova štedna proizvoda. Jedan od njih je potpuno novi štedni proizvod na tržištu – POSTEPENA OROČENA ŠTEDNJA U EUR koji omogužava fizičkim licima da kontinuirano štede 60 meseci bez obaveze dolaska u Banku. Za izdržani period, štediše su posebno nagrađene svake godine bonus kamatnom stopom.Postepena štednja daje mogućnost korisnicima da realizuju svoje dugoročne ciljeve, kroz jednake mesečne uplate na štednu partiju. Naime, trajnim nalogom, svakog meseca, po srednjem kursu NBS, odabrani iznos  se prenosi na račun oročene štednje uvećavajući ukupan štedni ulog.

Iznos mesečne uplate je prilagođen korisnicima sa bilo kojim iznosima mesečnih primanja, jer minimalni mesečni ulog od EUR 20 pruža mogućnost štednje svima  koji do sada nisu razmišljali o štednji, da kroz minimalne uloge započnu novo poglavlje u životu. Korisnici mogu formirati više pojedinačnih štednih uloga kao ’’fondova’’ za razlilčite namene – školarine, investicije u adaptaciju, ekskluzivno putovanje i slično.Redovnom mesečnom uplatom na štednju korisnik ostvaruje osnovnu i bonus kamatu.

Otkrijte sigurnost i zadovoljstvo koje pruža novi proizvod postepene  štednje – Počnite danas, ako niste juče!