NIŠ – Istorijski arhiv Niš predstavio je časopis Peščanik, koji od ove godine po prvi put izlazi podeljen tematski u dva broja. Izdanje broj 17 se bavi istoriografijom, arhivistikom, istorijom niške štampe i fizičkog vaspitanja, a izdanje broj 18 posvećeno je istoriji pravnih nauka. Časopis je ove godine okupio profesore i naučne saradnike Filozofskog fakulteta iz Beograda, Pravnog fakulteta u Nišu, Fakulteta bezbednosti u Beogradu, Vojne akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, doktorante istorijskih i pravnih nauka.

„Želja i vizija uredništva i redakcije je da „Peščanik“ postane još kvaitetniji naučno-stručni časopis, dostupan užoj naučnoj i široj čitalačkoj publici, sa ciljem afirmacije niškog Arhiva kao sedišta kulturno-prosvetnog rada“, izjavio je Nikola Arsić, urednik časopisa Peščanik.

Promocija časopisa Peščanik održana je u renoviranim prostorijama Istorijskog arhiva Niš, koje su nedavno obojene i osvežene a oštećena na zidovima dodatnog depoa sanirana, zahvaljujući nesebičnoj donaciji Roma Company.

„Naš je zadatak da, kao objektivni i nepristrasni hroničari istorije, javnosti iznesemo potpunu istinu o raznim događajima koji su se desili u prošlosti, na osnovu verodostojnih istorijskih dokumenata, tj. arhivske građe, koju posedujemo. Taj zadatak, odgovoran i zahtevan, mnogo je lakše ostvariti uz podršku jedne društveno odgovorne kompanije kao što je Roma Company koja svesna značaja Istorijskog arhiva za čuvanje istorije“, izjavila je Snežana Radović, direktor Istorijskog arhiva Niš.

Zahvaljujući donaciji Roma Company unutrašnjost zgrade Istorijskog arhiva Niš površine 1.500 m2 je obojena i osvežena, kako bi boravak u ovoj ustanovi kulture bio prijatniji za sve zaposleni i brojne posetioce, a istorijska građa bila sačuvana u još boljim uslovima.  

„Roma Company nastavlja dugogodišnju praksu društveno-odgovornog poslovanja, kroz blisku saradnju i ulaganje u lokalnu zajednicu, pružajući pomoć tamo gde je najpotrebnije. Ulaganjem u poboljšanje uslova u kojima se čuva važna istorijska građa i arhiva, mi ulažemo u našu budućnost. Divan je osećaj videti rezultate naše saradnje, na koju smo izuzetno ponosni“, izjavio je Miljan Aleksić, rukovodilac distributivnog centra Niš, Roma Company.

Prvi broj Peščanika, časopisa za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke izašao je 2003. godine kao časopis Istorijskog arhiva Niš, sa namera redakcije je bila predstavljanje ,,blaga“ niškog Arhiva, publikovanje i popularizovanje arhivske građe o Nišu i okolini što bi doprinelo širenju svesti o značaju i bogatstvu istorijske prošlosti i kulturne baštine ovog dela Srbije.

Istorijski arhiv Niš je moderna, efikasna i otvorena ustanova kulture i u svom radu primenjuje visoke standarde brige za zaštitu arhivske građe, koja je dostupna građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, podižući svest o njenom značaju za istoriju grada Niša, njegove okoline i šireg regiona, danas i u budućnosti.