KIKINDA – Najviša priznanja Grada Kikinde, koja se dodeljuju za značajan doprinos i postignute rezultate u oblastima nauke, kulture, sporta i dobrotvornog rada, ubuduće će nositi imena znamenitih Kikinđana. Tu odluku usvojili su odbornici Gradske skupštine na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta.

Gradska priznanja ubuduće će nositi imena znamenitih Kikinđana, koji su u različitim oblastima nauke, kulture, sporta i društvenog rada ostavili poseban pečat u istoriji grada. Kikindske gradske vlasti pozvale su svojevremeno pojedince, organizacije i udruženja da se aktivno uključe i daju svoje predloge na osnovu kojih bi bio formulisan predlog Odluke o nagradama i priznanjima. Kikindski Klub istoričara aktivno se uključio u tu inicijativu.

“Ideja vodilja Kluba istoričara Kikinde bila je da predočimo imena onih ljudi koji su, po našem mišljenju, posebnmo zaslužni u pojedinim obnlastima naučnog, društvenog života Kikinde. Izašli smo sa spiskom od 20-tak imena, odnosno sa viđše predloga po nagradi, a nadležna Komisija pri Gradskoj upravi donela je konačnu odluku koja će imena poneti najviša priznanja grada“, kaže Srđan Sivćev iz Kluba istoričara.

RTV (Tatjana Popović)