NOVI SAD – Na današnji 1918. godine predstavnici Austrougarske vojske potpisali su kapitulaciju u Prvom svetskom ratu, što je bio poslednji državni akt 700-ogodišnje Habzburške monarhije.

Danas je nedelja, 3. novembar, 307. dan 2019. Do kraja godine ima 58 dana.

Tanjug