SOMBOR –Akcionarsko društvo Severtrans uključilo je novu emisiju od 68.255 akcija, pa će ova kompanija imati 330.226 akcija, objavljeno je danas.

Beogradska berza objavila je dokument o uključenju novih akcija Severtransa od 10. januara, a zbir dosadašnjih i novih akcija danas se pojavio u evidenciji dostupnoj na Centralnom registru hartija od vrednosti (CRHOV).

Tanjug