SOMBOR – Svojevremeno jedan od najvećih hidro graditeljskih poduhvata u Evropi – Veliki bački kanal otvoren 1802. godine od Bačkog Monoštora do Bačkiog Gradišta, a kasnije produžen – od Bezdana do Bečeja, nalazi se u planovima koji bi trebalo da mu obezbede novi plovni, turistički i privredni život. Poslednji brod je njime plovio pre više decenija, a deonica od Crvenke do Kule bila je poslednjih godina, kažu, najzagađeniji vodeni tok na Starom kontinentu. Od prvih po značaju i veličini u Evropi, u jednom delu i najzagađeniji, hidrosistem Velikog bačkog kanala je kruna viševekovnih napora uređenja voda na ovim prostorima. Za dva veka imao je više namena, od transporta robe, odvodnjavanja i navodonjavanje do danas glavnog cilja vraćanja u funkciju. Žila kucavica kanalske mreže ima potencijal i nautičkog turizma za čamce, glisere i jahte, ali ne i veće brodove. Istraživali smo potencijale ovog strateški važnog toka.

Veliki bački kanal danas je sastavni deo Hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav, jednog od najvećih u regionu, ali nedovoljno iskorišćenog. Kažu da se u Bačkoj i Banatu može navodnjavati 500.000 oranica. Poslednjih godina uložena su značajna sredstva na pročišćavanju i oživljavanju. Kanal je u Bačkoj pročišćen od Sombora do Vrbasa, pa su sada mogućnosti veće nego ranije.

RTV (Vesna Milanović Simičić)