BEOGRAD -Vlada Srbije osnovala je grupaciju Odbrambena industrija Srbije, koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni.

Grupacija počinje da radi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o grupaciji Odbrambena industrija Srbije, a cilj njenog formiranja je ostvarivanje strateških interesa Republike Srbije u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku” 31. decembra 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.

Tanjug