PODGORICA – Bitan deo Nacrta postmonitoring izveštaja Saveta Evrope (SE) je i već usvojeni Zakon o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori u kojem izvestioci kažu da tokom monitoringa nisu dobili neka objašnjenja ni odgovore, kao i da nisu razumeli zašto je potreban prenos vlasništva crkvene imovine, ako on ne utiče na njeno korišćenje.

Izvestioci Saveta Evrope konstatuju da im je predstavljen tadašnji nacrt tog zakona s ciljem jačanja crnogorske autokefalne crkve i ističu da su vlasti uveravale Venecijansku komisiju da prenos imovine neće uticati na upotrebu imovine koju koristi verska zajednica, već bi se ove odredbe primenjivale samo na kulturno nasleđe.

Iz SE ističu da nisu dobili jasno objašnjenje koncepta „kulturno nasleđe” koji su vlasti koristile da opravdaju mogući povraćaj imovine od Srpske pravoslavne crkve, tokom njihovih razgovora o tom pitanju sa predstavnicima Venecijanske komisije.

Tanjug