ŠID –Vukovu nagradu od 1964. godine dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za posebne rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Akademski slikar poreklom iz Mačve, Dragan Martinović je jedan od dobitnika ove prestižne nagrade za 2020. godinu.

Kada su na slikama prikazani tradicionalni srpski motivi i na kojima može da se vidi i oseti svakodnevni život u Srbiji, većina će moći da pretpostavi da je njihov autor Dragan Martinović.

RTV