SOMBOR – Grad Sombor raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata i manifestacija u kulturi za 2020. godinu, za šta je opredeljeno 10.000.000 dinara.

Novac je namenjen za oblasti amaterskog kulturnog stvaralaštva, izvornog narodnog stvaralaštva i očuvanja nematerijalnog kulturnog stvaralaštva, književnosti, muzike, likovne i vizuelne umetnosti i kinematografije.

Svi zainteresovani mogu da se prijave za sredstva do 14. februara.

Tanjug