BEOGRAD – Republička direkcija za robne rezerve izvršiće naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza, roda 2019. godine, za tovnu junad. Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i registrovana poljoprivredna gazdinstva koji imaju proizvodnju tovne junadi.

“Paritet u naturalnoj razmeni je 15,90 kilograma kukuruza za jedan kilogram junadi”, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Primarni poljoprivredni proizvođači mogu da predaju najviše 9.000 kilograma tovne junadi, a najmanje pet grla.

Tanjug