BEOGRAD –Sve banke u zemlji dužne su da svoje interne propise u narednih pet dana usklade sa odlukama Narodne banke Srbije koje se tiču moratorijuma, odnosno, zastoja u otplati kredita i lizinga dok traje vanredno stanje. NBS je juče usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika, a moratorijum podrazumeva zastoj u otplati koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja.

“Banka je dužna da svoje unutrašnje akte uskladi sa odredbama ove odluke u roku od pet dana od dana stupanja na snagu”, navodi se u odluci u kojoj je takođe navedeno da banke ne smeju od dužnika da zahtevaju naknadu bilo kojih troškova koji se odnose na zastoj otplate.

Tanjug