BEOGRAD – NALED je uputio predlog od deset mera za podršku privredi i za očuvanje radnih mesta u situaciji izazvanoj korona virusom, a predlog je otišao na adrese Predsedništva, Vlade, NBS i PKS.

NALED predlaže da se mere usvoje zbog kontinuiteta u poslovanjem, a reč je pre svega o privremenom smanjenju poreza i doprinosa na zarade ili njihovom odloženom plaćanju za mali biznis i najosetljivije sektore. Takođe, predlaže se obezbeđivanje jeftinih kredita za privredu uz podršku države, kao i isplata jednokratne novčane pomoći ugroženim kompanijama i građanima koji ostanu bez posla.

Stručni tim NALED-a formulisao je paket mera za održavanje likvidnosti privrede i kontinuitet poslovanja, ali i za podršku lokalnim samoupravama i građanima koji će biti najviše pogođeni posledicama pandemije.

Predsednik UO NALED Vladimir Novaković kaže da oni žele da ponude pomoć državi, te predlažu formiranje zajedničke stručne grupe sastavljene od predstavnika resornih institucija, privrede, civilnog sektora i međunarodne zajednice koja bi pružala podršku kriznom štabu i pomogla da se umanji dramatičan pad privredne aktivnosti i rast nezaposlenosti.

Novaković kaže i da NALED stoji na raspolaganju u saradnji sa međunarodnim partnerima u pokušaju da preusmeri aktivnosti i projekte na rešavanje zdravstvenih i ekonomskih posledica pandemije.

U saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, NALED je već preduzeo korake da se uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj hitno uspostavi kontakt centar za podnošenje prijava svim republičkim inspekcijama kako bi se sprečio rast sive ekonomije i nezakonitog podizanja cena osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, namirnica i medicinskih sredstava.

Tanjug