BEOGRAD – MV Srbija donirala je po 5.000 evra Institutu „Torlak“ i Domu zdravlja Voždovac. Sredstva će pomoći normalnom funksionisanju obe institucije. OMV Srbija donirala je po 5.000 evra Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” i Domu zdravlja „Voždovac“. Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, OMV Srbija se priključila opštoj podršci sa donacijom u protivvrednosti od 10.000 evra.

Novčana sredstva će doprineti svakodnevnom funkcionisanju obe institucije. Kada je reč o Institutu „Torlak“ to je između ostalog proizvodnja vakcina u skladu sa savremenom tehnologijom i najvišim standardima, kao i obezbeđivanje nesmetanog sprovođenja aktivnosti nacionalnih referentnih laboratorija.

Po izbijanju epidemije OMV Srbija je uspostavila saradnju sa Kriznim štabom Grada Beograda i u okviru njega Gradskim Sekretarijatom za zdravstvo. Jedan od primarnih zadataka ove dve institucije je da tokom vanredne situacije koordiniraju rad svih preko potrebnih službi za funkcionisanje grada. Posle sastanka sa predstavnicima gradskog Kriznog štaba dogovoreno je da se iznos od 5.000 evra donira i Domu zdravlja Voždovac, radi nabavke sredstava neophodnih za rad u ovoj situaciji.

„U trenutno teškoj situaciji, mi verujemo da je solidarnost pravi odgovor kako bismo se izborili sa pandemijom virusa korona. Sa ovim donacijama se nadamo da ćemo doprineti naporima koji se svakodnevno ulažu u suzbijanju ove epidemije“, rekao je generalni direktor OMV Srbija Narcis Popesku (Popescu).

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” je nacionalni proizvođač vakcina i seruma, imunobioloških i dijagnostičkih preparata i sredstva, kojima se snabdevaju zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srbije. Institut takođe prati, proučava, ispituje, utvrđuje, uvodi, sprovodi stručne i naučne metode prevencije i dijagnostike zaraznih bolesti, učestvuje u utvrđivanju i sprovođenju uputstava u oblasti prevencije i dijagnostike zaraznih bolesti.

Opština Voždovac je po veličini četvrta u Beogradu. Pored centralnog objekta, mrežu Doma zdravlja “Voždovac” čini još 17 samostalnih ogranaka, zdravstvenih stanica i ambulanata, osam stomatoloških ambulanata u osnovnim i srednjim školama i jedna ambulanta medicine rada.