BEOGRAD –Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sa evropskim predstavnicima sutra razgovarati o priključenju Kosova u Evropsku mrežu operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO).

“Ako neko misli da je došlo vreme da fizički zauzme (trafostanicu) Valač i Gazivode, molim ih da to ne čine”, rekao je Vučić.

Regionalna grupa kontinentalne Evrope odobrila je 21. aprila priključenje kosovske elektrodistributivne mreže (KOSTT) Evropskoj mreži operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO), a kosovski zvaničnici kažu da tim glasanjem i potpisivanjem novog sporazuma koje treba da usledi, KOSTT stiče energetsku nezavisnost.

Tanjug