BRISEL –Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta velikom većinom glasova usvojio je danas preporuke za Zapadni Balkan. Preporuke predstavljaju poziciju EP kada je reč o nastavku politike proširenja, a pozivaju na veće angažovanje sa zemljama Zapadnog Balakna, borbu protiv korupcije, promociju pomirenja u regionu, kao i na uspostavljanje adekvatnog finansiranja zemlja u procesu pristupanja EU. Preporukama i usvojenim amandmanima ukazuje se na mogućnost paralelnog odvijanja procesa unutrašnje reforme i proširenja EU i definiše konačan cilj procesa pristupanja.

”Mora se osigurati da poboljšana metodologija podržava punopravno članstvo kao konačni cilj i da EU postavi jasna pravila i kriterijume kojih će se pridržavati kao bi povratila kredibilitet”, stoji u preporukama.

Nacrt preporuka je sačinio izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula u susret samitu EU Zapadni Balkan, koji je zbog pandemije Kovid-19, pomeren sa maja na najverovatnije kraj juna.

Tanjug