NOVI SAD –Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu, kojim se predviđa iznos rebalansiranog budžeta u visini od 73,6 milijardi dinara, što je za 4,2 milijarde manje u odnosu na aktuelni budžet.

Zbog okolnosti izazvanih zaraznom bolešću kovid-19, Pokrajinska vlada je 7. aprila 2020, utvrdila mere privremene obustave izvršenja budžeta. U skladu sa zakonskim odredbama u predviđenom roku je predložen rebalans budžeta, sa planom rashoda usklađenim sa okolnostima koje su dovele do revidiranja prihoda Pokrajine na nižem nivou.

RTV