BEOGRAD – Nakon konsultacija sa ekspertskim timom Narodne Republike Kine, a po nalogu republičkogi Kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, 24. marta 2020. doneta je odluka da Vojnomedicinska akademija zbog sistema centralne ventilacije nije adekvatna bolnica za prijem pacijenata obolelih od korona virusa. S tim u vezi, od 25. marta u VMA su upućivani svi pacijenti kojima je hitna medicinska pomoć neophodna, nezavisno od vrste zdravstvenog osiguranja.

Tokom dva dana, 25. i 26. marta 2020. iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, zdravstvene ustanove naknadno određene za lečenje Covid pozitivnih pacijenata, na nastavak hospitalnog lečenja u VMA upućeno je 55 pacijenata, dok je iz Kliničkog centra Srbije premešteno šest pacijenata. Osim prijema hitnih stanja, iz KBC Zvezdara na nastavak dijaliznog lečenja u VMA upućena su 72 pacijenta.

RTV