BEOGRAD – Deficit republičkog budžeta Srbije iznosio je u prvom kvartalu 2020.godine 46,9 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija. Prihodi su ostvareni u iznosu od 296,3 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 343,3 milijardi. Samo u martu, deficit je iznosio 46,3 milijarde dinara.

U martu su naplaćeni prihodi od 91,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 81,4 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 44,8 milijardi dinara, i akciza u iznosu od 18,3 milijarde. Neporeski prihodi iznosili su u martu 10 milijardi dinara a priliv donacija 0,3 milijarde. Rashodi su izvršeni u iznosu od 137,9 milijardi dinara, pri čemu su izdaci za zaposlene iznosili 25,6 milijardi, isplata kamata 12,8 milijardi, a subvencije, uglavnom poljoprivredne, 15,4 milijarde dinara.

Tanjug