LONDON/ZAGREB –Evropska investiciona banka (EIB) investiraće 1,7 milijarde evra kako bi pomogla brži društveni i ekonomski oporavak Zapadnog Balkana od posledica pandemije Covid-19. Zdravstveni sistemi u državama regiona, kao i mala i srednja preduzeća biće glavni korisnici ovog paketa podrške EU.

U EIB očekuju da će ove mere dodatno ojačati i bankarski sektor u regionu i omogućiti tehničku pomoć za pripremu i realizaciju razvojnih projekata i privlačenje dodatnih investicija. Ova sredstva su deo finansijskog paketa podrške regionu koji je u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde evra pripremila Evropska komisija i najavila 29. aprila kao pomoć „Tima Evrope“ zemljama Zapadnog Balkana.

Tanjug