“U slučaju da je nedovoljan broj klubova podneo ponudu, popunjavanje slobodnih mesta biće doneto uzimajući u obzir interes nesmetanog odvijanja konkretnog fudbalskog takmičenja i interes razvoja fudbala u lokalnoj samoupravi sa čije teritorije dolaze klubovi”, objavljeno je u zvaničnom glasniku FSS “Fudbal”.

Tanjug