NOVI SAD – Uprava za kulturu Grada Novog Sada ulaže maksimalne napore da umetnici, kulturni radnici i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, što manje trpe posledice krize izazvane pandemijom COVID-19. Ukidanjem vanrednog stanja u Republici Srbiji stiču se uslovi da Uprava ubrza sve radnje i aktivnosti na sprovođenju javnih konkursa, uz obaveznu komunikaciju sa predlagačima projekata u vezi sa eventualnim promenama termina i načina realizacije predloženih projekata.

Nakon izbijanja epidemije bila je onemogućena normalna realizacija projektnih aktivnosti i to na četiri aktuelna konkursa: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva, potom u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa, Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2020. godini i Javni konkurs za izbor projekata u oblasti književnosti (stvaralaštvo i prevodilaštvo) i izdavaštva u 2020. godini.

RTV