NOVI SAD -Obaveštavamo građane da su, nakon što je ukinuto vanredno stanje u Republici Srbiji, stvoreni uslovi za ponovno uspostavljanje rada šaltera JKP “Informatika” Novi Sad, počev od ponedeljka 11. 05. 2020. godine. Građanima se preporučuje da, prilikom ulaska u šalter sale, koriste zaštitne maske i rukavice, a biće poštovane i mere fizičke distance, kao i ograničavanje broja stranaka u prostorijama.

Koristimo priliku da se zahvalimo svim građanima koji su i tokom vanrednog stanja izmirivali svoje obaveze po osnovu objedinjene naplate komunalnih i komunalno – stambenih usluga. Ujedno podsećamo građane da račune pristigle i dospele u toku vanrednog stanja mory da izmire
do kraja 2020. godine bez obračuna kamate.

Građanima koji iz objektivnih razloga ne budu mogli da izmire svoje obaveze do kraja 2020.
godine biće omogućeno zaključenje sporazuma sa JKP “Informatika” Novi Sad o plaćanju na rate
u 2021. godini.