BEOGRAD –U Beogradu se javni prevoz obnavlja od danas, a moći će da ga koriste svi građani, a ne samo zaposleni, uz sve postojeće karte kao i pre odluke o ukidanju javnog prevoza u vanrednom stanju. Posle zahteva predsednika Srbije i nove odluke Kriznog štaba kojim je obavezna instrukcija o organizovanju javnog prevoza pretvorena u preporuku, Sekretarijat za javni prevoz dao je instrukcije prevoznicima i uputio apel građanima.

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević istakao je da se javni prevoz u Beogradu obnavlja od ujutru u četiri sata, u istom obimu i na isti način kao pre odluke o ukidanju javnog prevoza. Budući da javni prevoz mogu da koriste svi građani, ukidaju se redari koji su uvedeni na osnovu instrukcije Kriznog štaba.

Tanjug