SANTOVO – Jedno od poznatijih naselja u Mađarskoj, gde su nekada Srbi bili u većini ili bar značajan deo stanovništva, svakako je i Santovo. U njemu se dogodio i jedinstven slučaj prelaska katolika u pravoslavce, jer ranije pokatoličeni Srbi i Šokci nisu želeli da služe verske obrede na mađarskom jeziku.
 
RTV