BERLIN –Nemačke turističke agencije suočene su sa ogromnim gubicima zbog odluke vlade o produženju upozorenja na putovanje do 14. juna i prema podacima Udruženja nemačkih turističkih agencija (DRV) dve trećine preduzeća nalaze se pred stečajem. Procenjuje se da turističke agencije, nakon produženja upozorenja na putovanje, gube obrt u visini od 11 milijardi evra.

To su, ističe DRV, gubici do kraja juna.

“Uz to, agencije su suočene sa ogromnim teretom povraćaja već uplaćenih putovanja”, naglasio je predsednik DRV Norbert Fibig.

Istakao je da je egzistencija turističkih agencija ugrožena, jer je državnim merama došlo do potpune obustave njihovog poslovanja, a nema ni izgleda za bolja vremena.

Tanjug