BEOGRAD – Slobodan Djinovic, član Upravog odbora Srpske asocijacije menadžera i direktor Orion telekoma bio je gost formata „Ask an expert“ Srpske asocijacije menadžera. Istakao da nikada ne treba prestati sa investicijama, da je potrebno proceniti pametno šta će imati pravu vrednost na tržištu i da se ne čuvaju novac i kapital, vec da se investira.

Đinović smatra da nema razloga da Srbija nema najsavremnije zakone i da je ovo period kad se stvari menjaju, bez opravdanja za povratak na staro u načinu funkcionisanja.

U narednom periodu potrebno je očuvati novčane tokove, koncentrisati se na one stvari koje imaju izgled, bez izleta u velike stvari, smanjiti operativne troškove i razmatrati indirektne. Dodatno, potrebno je podići efikasnost, fokusirati se na proizvode i usluge, digitalne pre svega koje će tržište konzumirati. Potrebno je one koji su se u radu od kuće pokazali kao dobri performeri pozitivno stimulisati, a one koji nisu sa njima raditi ili ih menjati i zapošljavati ljude u koje se možete pouzdati“.

Podići nivo entuzijazma i istovremeno smanjiti strah
U prethodna dva meseca naučili smo neke nove veštine i primenjivali ih. Strah je blokator, nešto što u poslu predstavlja problem, iako ga nekad treba negovati kao racio. U poslu je on suprotstavljen entizijazmu, jer ukoliko prevlada strah postajemo inertni.

Prepoznati lojalnost
Ljudi funkicionišu u okviru lojalnosti, a najviše smo lojalni porodicama, deci, bližnjima, to smo uspeli da prepoznamo i nismo sputavali zaposlene, nego smo ih odmah pustili da rade od kuće, da organizuju sami sebe i počeli smo vremenom da intenziviramo sastanke i intenzitet radnih aktivnosti povećavamo u okviru novog okruženja.

Planiranje je značajno
Kroz povećanje entuzijazma radili smo na tome da se izađe iz straha i da se krene u aktivnosti. U firmama koje su dobro planirale stvari su se odvijale mnogo bolje i brže, ljudi vole da prate one koji imaju dobar plan.

Prepoznati prilike i probleme
Mislim da je mnogo važno razumeti šta su neposredne prilike i problemi (u vezi sa rastom, finansiranjem, krizom oporavka). Treba biti oprezan sa novim planovima i investicijama, ali nikako odustati. Ovaj period nas je naučio mnogim stvarima: gde nam je bila lošija efikasnost, kako da je unapredimo, kako da poboljšamo poslovanje, čemu će ljudi stremiti. Digitalizacija je dobila sada puno značenje.

Zadati kratkoročan cilj
Nije vreme za dugoročne ciljeve, već postavljanje kratkoročnih. Neka cilj bude povratak na martovske rezultate poslovanja, da se planiranje radi unazad, a postavimo cilj da mart želimo da osvojimo i da iz željenog rezultata planiramo dolazak do današnjeg dana i završimo to sa podelom aktivnosti kolegama.

Ne zaustavljati investicije
Nikad ne treba prestati sa investicijama, to je pogubna stvar. Treba ih održati u što većoj meri, ponašati se u skladu sa onim što je moguće, prepakovati. Uvek postoje prilike i treba biti jako aktivan, nemojte da čuvate i čekate, to ne donosi rezultat. Ako ste u defanzivi ne možete da pobedite. Potrebno je pronaći što više izvora finansiranja i divesrsifikovati izvore finansiranja. Sada je možda vreme aktivirati kapital iz različitih aseta.

Srbija ima šta da ponudi – proizvodnja i turizam
Mi malo i obezvređujemo sve ono što imamo, Srbija ima mnogo toga do ponudi. Proizvodnja i turizam su dobra prilika. To je velika prednost Srbije, imamo proizvodnju koja može mnogo više da doprinese. Siguran sam da se ne treba zatvarati, osim određenih strateških odluka. Tu sada treba maksimizovati proizvodnju i dobit, pomoći ljudima da rade. Država sada svojim programima može da usmerava sredstva i onima koji su ugroženi, ali i onima koji mogu još bolje. Ne treba prosečnošću ubijati priliku za rast, koji nam je sada ključan. Austrijanci su dobar primer da im je investicija osnovno sredstvo kojom dostižu Hrvatsku koja ima more, a oni samo planine. Balkanski model je da napraviš hotel i sediš i čekaš. Moramo da investiramo, ubrzano učimo i radimo sve šta možemo.

Naši ljudi iz inostranstva koji su se vratili
To je oko pola miliona ljudi novog tržišta. Oni su za našu ekonomiju jako dobri, a mi imamo veliku potrebu za tim. Zavisi i mnogo od nas kao menadžera, koji smo stalno u potrazi za novim ljudima. Treba ih ohrabiriti u privremenoj pauzi da dođu do nas, ako uspemo to, na dobrom smo putu i ubediti ih da ne treba da budu besposleni, da Srbija nije ono što je bila kada su oni otišli.