BEOGRAD – Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) pozvalo je danas najviše sudske i tužilačke organe da donesu odluku o uvođenju takozvanih “sudskih ferija” od 20. jula do 20. avgusta ove godine tokom kojih se ne bi zakazivala suđenja osim u hitnim predmetima i onim koji ne trpe oglaganje. U dopisu Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaštva, UST podseća da su se nakon mesec i po dana vanrednog stanja zbog Covida 19, tokom kojeg je pravosuđe radilo ograničenim kapacitetima, pojavili pojedinačni predlozi predsednika sudova da se ne koriste godišnji odmori u julu i avgustu, da bi se na taj način nadoknadilo izgubljeno vreme i neodržana ročišta.

Međitim, UST podseća da su sve vreme trajanja vanrednog stanja sudije, tužioci i administrativno osoblje radili u skladu s posebnim merama i odlukama predsednika sudova i šefova tužilaštava, postupali u predmetima koji su po uputstvima VSS i DVT bili označeni kao hitni, a pored toga, po rasporedu su učestvovali u radu sudova i tužilaštava u neophodnom obimu, uz konstantan rad od kuće mimo toga.

Tanjug