BEOGRAD –Sudovi u Srbiji počinju sa normalizacijom rada od ponedeljka 11. maja, uz pravila ponašanja zaposlenih i stranaka koje je na današnjoj sednici doneo Visoki savet sudstva. U zaključku najvišeg sudskog organa, u koji je Tanjug imao uvid, propisane su obaveze zaposlenih, zatim svih službi u sudu, kao i stranaka koje ulaze u sud i koja će važiti do proglašenja prestanka epidemije Covida 19, radi zaštite zdravlja.

Visoki savet sudstva je naložio predsednicima sudovima da donesu Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka i da ih do petka 8. Maja u podne istaknu na ulaz u sudove i svoje sajtove.

Tanjug