BEOGRAD – Vlada Srbije formirala je Savet za Odbrambenu industriju, objavljeno je u Službenom glasniku. Savet koga čine predsednik, četiri potpredsednika i ostali članovi koje rešenjem imenuje i razrešava Vlada, na predlog Ministarstva odbrane, upravljaće grupacijom Odbrambene industrije Srbije.

Savet će donositi poslovnik o radu, a sednice Saveta se održavaju dva puta godišnje, a mogu i češće ako za tim postoji potreba, navodi se u odluci. Ovo telo je dužno da Vladi dostavi izveštaj o svom radu najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Krajem prošle godine Vlada Srbije osnovala je grupaciju “Odbrambena industrija Srbije”, koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni. Cilj njenog formiranja je ostvarivanje strateških interesa Republike Srbije u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Tanjug