BRISEL – Zemlje članice EU nisu postigle dogovor oko otvranja novog poglavlja u pritsupnim pregovorima sa Srbijom. Sledeća prilka za novi korak Srbije u procesu pregovora o članstvu već na jesen, saznaje Tanjug u Briselu. Ponovnu raspravu o napretku Srbije u procesu pristupanja tražila je Francuska nakon što Srbija nije dobila “zeleno svetlo” svih zemlja članica na sastanku Radne grupe za Zapadni Balkan (COELA) početkom ove nedelje.

Iako ni ambasadori EU 27 ( COREPER) nisu došli do konsenzusa o otvaranju poglavlja 2 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, zemlje članice su zatražile da se o nastavku otvaranja pristupnih poglavlja sa Srbijom razgovara odmah nakon objavljivanja izveštaja Evropske komisije o napretku koji je najavljen za jesen.

Tanjug