NOVI SAD – Digitalni omladinski centar, namenjen mladima uzrasta od 15 do 30 godina, uz podršku Grada Novog Sada, otvoren je kao nova integralna jedinica Gradske biblioteke u ulici Vojvode Putnika br. 1. Prostor od preko 300 m2 obezbedio je Grad Novi Sad, kao i 13 miliona dinara za njegovo privođenje nameni.  Centar će biti mesto neformalne edukacije putem raznovrsnih seminara, radionica, jezičkih i računarskih kurseva i drugih aktivnosti koje podstiču i razvijaju individualnu kreativnost, veštine i talente. DOC se sastoji od računarske učionice, radionice, učionice sa interaktivnim displejem i multifunkcionalne sale.
 

“Ovaj projekat je od strateškog značaja za Grad Novi Sad, s obzirom na to da je posvećen mladima i da odgovara na izazove četvrte industrijske revolucije. Centar takođe zadovoljava zahteve savremenog neformalnog obrazovanja i tehničko-tehnološki je maksimalno opremljen. Dobra stvar je što će ovo mesto, osim što pruža obilje informacija i digitalizovanog materijala, podsticati na stavralaštvo, kreativnost i promociju mladih i onoga šta rade. Cilj nam je da mlade aktivno uključimo u društveni život, da im damo priliku da uče, da se razvijaju i da se predstave zajednici, da konzumiraju, ali i stvore kulturne i druge kreativne sadržaje” – naglasio je Dalibor Rožić.

RTV