BEOGRAD – Narodna banka Srbije je usvojila dopune Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, čime su stvorene regulatorne pretpostavke za izdvajanje manjeg učešća potrebnog za odobravanje stambenih kredita kupcima prvog stana.

Prema novom propisu, koji je usvojen na sednici Izvršnog odbora 11. juna, banke sad mogu klijentima koji prvi put kupuju krov nad glavom da smanje traženo učešće za odobrenje stambenog kredita na 10 procenata od ukupnog iznosa kredita, umesto dosadašnjeg pravila o učešću od 20 procenata.

Tanjug