BEOGRAD -NEPI Rockcastle, vodeća investiciona grupa u centralnoj i istočnoj Evropi koja se bavi komercijalnim nekretninama i vlasnik šoping centara Promenada Novi Sad, Kragujevac Plaza i Kruševac Shopping Park, donirala je zaštitnu opremu organizacijama Crvenog Krsta u Vojvodini, Kragujevcu i Kruševcu za borbu protiv virusa COVID-19. Oprema je pribavljena kao deo veće donacije organizacijama Crvenog Krsta na području centralne i istočne Evrope i uključuje 10.000 pari rukavica i 6.700 maski koje su raspoređene u pomenuta tri grada. Crveni Krst Vojvodine je tako dobio 3.500 maski i 5.000 pari rukavica, dok su Crveni Krst Kragujevac i Kruševac dobili po 1.600 maski i 2.500 pari rukavica. Oprema će biti korištena u narednom periodu za zaštitu osoblja i volontera Crvenog Krsta tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti koje često podrazumevaju bliski kontakt sa širom populacijom.

NEPI Rockcastle je posvećen pružanju podrške društveno odgovornih inicijativa, stoga je grupa tokom prošle godine podržala preko 80 NVO, aktivnih u različitim oblastima, poput socijalne podrške, zdravlja, obrazovanja i životne sredine. Suočena sa novonastalim okolnostima kompanija NEPI Rockcastle obratila se ovim nevladinim organizacijama, u nameri da ih podstakne da deo iznosa preusmere ka onima koji su u prvoj liniji borbe protiv virusa korona. Neke od organizacija su se već odazvale inicijativi i potvrdile da će u narednom periodu aktivno doprineti u vidu donacija i podrške kampanjama usmerenim na borbu protiv virusa COVID-19.