BEOGRAD – Centar za prava deteta predstavio je novu platformu <http://tvojaprava.cpd.org.rs/sigurnostnainternetu.html> prilagođenu deci, na kojoj se nalaze relevantne informacije koje se odnose na prevenciju i zaštitu dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu.

Cilj je da se uz pomoć te platforme deca informišu o procedurama, praksi i savetima kako da prepoznaju onlajn rizike, kako da reaguju, kao i kome mogu da se obrate za pomoć i podršku. Na platformi su takođe dostupne informacije o Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja koja, kako se ističe, predstavlja značajan korak napred u prevenciji seksualnih delikata nad decom, procesuiranju učinioca i zaštite dece žrtava.

Centar za prava deteta je u izradu sadržaja platforme uključio članove i članice Kluba koji su dali svoje predloge i komentare na sadržaj i prepoznali da je važno da se upozori na ove rizike, jer se svakodnevno suočavaju sa njima na internetu.

Tanjug