ZRENJANIN – U zrenjaninskom Narodnom muzeju predstavljena je knjiga „Srpski dobrovoljci iz Banata, Bačke i Baranje (1914-1918)“ doktora istorijskih nauka Milana Micića. Aktom svog dobrovoljstva ovi ljudi su doprineli pobedi srpske vojske u Prvom svetskom ratu i prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Knjiga donosi pre svega jedan imenik sa 4 400 imena srpskih dobrovoljaca iz starih banatskih, bačkih i baranjskih sela. Od toga sa teritorije današnjeg Srednjobanatskog okruga hiljadu imena i prezimena srpskih dobrovoljaca.

“U pitanju su ljudi koji se često ne pominju čak ni u svom porodičnom pamćenju, a kamoli u istorijskom pamćenju srpskog naroda, jer Banat i Bačka su na Solunskom frontu dali preko pet hiljada dobrovoljaca, što je bilo negde oko 25 procenata ukupnog broja dobrovoljaca, i pri tom ti ljudi su činom svog dobrovoljstva doprineli prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Oni su za vreme rata kao austrougarski državljani žrtvovali svoje živote i kao austrougarski državljani prijavili su se u srpsku vojsku kao dobrovoljci, znajući da će snositi teške posledice u slučaju zarobljavanja i da će teške posledice snositi i njihove porodice. Oni su bili ljudi srpske nacionalne ideje, zalagali su se za stvaranje jedinstvene srpske države i dali su činom dobrovoljstva veliki doprinos pobedi srpske vojske u Prvom svetskom ratu i stvaranju jugoslovenske države“.

RTV (Tanja Krunić)