KIKINDA – I pored problema izazvanih pandemijom korona virusa, na teritoriji Severenobanatskog okruga broj nezaposlenih povećan je za samo jedan procenat, dok je na tereitoriji Kikinde broj nezaposlenih čak neznatno manji – pokazuju podaci kikindske Filijale NSZ. I dalje je na evidenciji najveći broj nezaposlenih sa prvim stepenom stručne spreme, a po starosnoj strukturi to su lica od 55 do 59 godina.

Uz porast od jedan procenat, na evidenciji kikindske Filijale NSZ trenutno je 6886 nezaposlenih. Na tereitoriji Kikinde, taj broj je u proteklom periodu čak neznatno manji.

RTV