SEČANJ – Na reci Tamiš, na levom i desnom nasipu, od granice sa Rumunijom do Sečnja, proglašena je vanredna odbrana od poplava jer je vodostaj dostigao visinu od 542 cm. Ukupna dužina odbrambene linije na kojoj se sprovodi vanredna odbrana iznosi 30,53 kilometra.

Redovna odbrana od poplava danas je uvedena i na desnom nasipu Tamiša od Sečnja do ušća kanala Banatska Palanka-Novi Bečej, kao i na levom nasipu od Sečnja do ustave “Tomaševac”, nakon što je vodostaj dostigao 430 cm. Dužina ove deonice je 31,11 kilometara. Redovna odbrana je proglašena i na ustavama “Tomaševac” i “Botoš”, pri vodostaju od 430 cm.

RTV