BEOGRAD – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kontinuirano sprovodi mere politike zapošljavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije u cilju većeg zapošljavanja. Kako navode, među nezaposlenima za koje ima najviše slobodnih radnih mesta su čistači, zavarivači, knjigovođe, gumarski manipulanti, vaspitači, ginekolozi, inženjeri, univerzitetski profesori prava…

Prema rečima ministra Zorana Đorđevića od 27. februara do 15. maja tačnije za vreme epidemije, za naknadu u slučaju nezaposlenosti prijavilo se 14.500 građana, a po najnovijim podacima RZS od 15. maja zaposlenih je 2.196.372, što je za 6.988 više nego 27. februara. Kako se navodi u podacima NSZ do posla najbrže dolaze visokoobrazovani profili kao što su diplomirani inženjeri – informacionih tehnologija, elektrotehnike i računarstva, elektronike, građevine sa odgovarajućim licencama, profesori matematike, fizike, informatike i računarstva, nastavnici/profesori stranih jezika.

Tanjug