NOVI SAD – Projekat izgradnje mosta, nazvan “most – obilaznica oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama” prepoznat je kao projekat koji je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, što je potvrđeno Zaključkom Vlade Republike Srbije. Nakon što je održana javna prezentacija budućeg mosta u skladu sa jednim od rešenja iz Generalnog projekta, u cilju hitnog sprovođenja postupka, gradonačelnik Novog Sada je formirao posebnu Radnu grupu za sprovođenje aktivnosti na projektu izgradnje mosta. Imajući u vidu nacionalni značaj projekta, članove Radne grupe čine predstavnici sa bogatim profesionalnim iskustvom na realizaciji najvećih projekata u našoj zemlji i regionu.

Članovi Radne grupe su predstavnici Vlade Republike Srbije, predstavnici Autonomne pokrajine Vojvodine, predstavnici Grada, ali i eminentni profesori sa Fakulteta tehničkih nauka i predstavnici struke. Zadatak Radne grupe je sprovođenje svih aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta izgradnje novog mosta.

RTV