LONDON – Svetski indeks o otvorenosti svetskih destinacija za putnike iz sveta, Henli indeks pasoša, rangira pasoše oko 180 zemalja na osnovu mogućnosti za putovanje bez izdavanja posebnih viza ili dozvola, i Srbiju pozicionira na 40 mesto.
Rangiranje se sprovodi na osnovu jedinstvenih podataka koje prikuplja Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja (IATA), organizacija sa najpreciznijom bazom podataka o prometu putnika u međunarodnom avio saobraćaju u saradnji sa kompanijom Henli i Partneri.
 
Tanjug