BEOGRAD – Posle tromesečne pauze za april, maj i jun, sada se nudi opcija rasterećenja od mesečnih dugova i za avgust, septembar, kao i za julske rate koje još nisu stigle. Biće omogućen dužnicima koji to budu želeli, odnosno koji ga ne budu odbili, nezavisno od ranije odobrenih olakšica. Čak i pojedinci kojima su banke posle isteka prvog moratorijuma izašle u susret i dodatno odložile rate mogu da koriste i novu povlasticu.
U skladu sa Odlukom, banke su dužne da obaveštenja o ponudi novog moratorijuma objave na svojim internet adresama u naredna tri dana. Do 10. avgusta svi koji ne žele zastoj, moraju da ga odbiju telefonom, mejlom, ili lično. A oni koji to ne urade, prve rate platiće tek od 1. oktobra.

Večerenje novosti