BEOGRAD – Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,25 procenata.
U saopštenju Narodne banke Srbije se kaže da je donoseći takvu odluku, Izvršni odbor, pre svega, imao u vidu očekivane efekte već preduzetih mera monetarne politike radi ublažavanja negativnih efekata širenja virusa korona.

Prethodna smanjenja referentne kamatne stope – na najniži nivo u režimu ciljanja inflacije, nastaviće da i u narednom periodu, u ambijentu visoke likvidnosti banaka, deluju na kretanja u finansijskom i realnom sektoru i doprinose očuvanju povoljnih uslova finansiranja privrede i građana i rastu njihovog raspoloživog dohotka, kažu u NBS.

Tanjug