NOVI SAD – Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je pokretanje postupaka zaštite za tri stabla na teritoriji Novog Sada, koji će dobiti status spomenika prirode, saopšteno je danas.
U Ulici Miroslava Antića biće zaštićeni Koprivić, star između 80 i 90 godina, koji se nalazi ispred Galerije umetnosti – poklon zbirke Rajka Mamuzića, kao i drvo tise na ulazu u dvorište kuće sa brojem četiri.

A za spomenik prirode biće proglašen i stoletni “Hrast lužnjak na Petrovaradinskoj tvrđavi”.

Tanjug