SUBOTICA – Slika baroknog majstora Paulusa Antoniusa Sensera, na kome je prikazana scena iz Biblije, 70 godina je provela na tavanu biskupije u Pečuju. Nakon što je restaurirana u Gradskom muzeju u Subotici, ponovo se našla pred očima javnosti, kao ključni eksponat na međunarodnoj izložbi dela ovog majstora baroka. …
“Čudotvorno umnožavanje hlebova”, monumentalno delo inspirisano scenom iz Novog zaveta, osječko-pečujski barokni majstor Paulus Antonius Senser, naslikao je krajem 18. veka. Delo impresivno lepotom, ali i veličinom od šest puta tri mesta, sve do 1950. godine krasilo je trpezariju Pečujskog seminara, a onda je sklonjeno na tavan arhiva Biskupije, gde je provelo punih 70 godina. Zahvaljujući dr Žužani Pap Korhec, restauratorki Gradskog muzeja u Subotici, ovoj slici vraćen je stari sjaj.

“Ova slika je jedinstvena i po tome što sadrži autoportret slikara koji nije imao običaj čak ni da potpisuje svoja dela. U desnom uglu ove slike on je naslikan kako sedi, držeći u rukama četkicu kojom na tablici ispisuje kome je darovao ovo delo”, kaže dr Žužana Pap Korhec, restauratorka Gradskog muzeja u Subotici.

RTV (Rada Stajić)