NOVI SAD – Na današnji dan 1917. godine srpska vlada čiji je prvi ministar tada bio Nikola Pašić i Jugoslavenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića potpisali su na grčkom ostrvu Krf “Krfsku deklaraciju”, kojom su južnoslovenski narodi u Austro-Ugarskoj zatražili ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom u zajedničku državu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca s dinastijom Karađorđević na čelu.

Danas je ponedeljak, 20. jul, 202. dan 2020. Do kraja godine ima 164 dana.

Tanjug