NOVI SAD – Na današnji dan 1876. umro je srpski istoričar Janko Šafarik, osnivač Beogradskog muzeja, profesor Liceja u Beogradu, potpredsednik Društva srpske slovesnosti i predsednik Srpskog učenog društva. Poreklom je bio iz poznate slovačke intelektualne porodice. Osnovno polje njegovog interesovanja bila je istoriografija. Bavio se i arheologijom i numizmatikom, posebno sakupljanjem starog srpskog novca. Dela: “Opisanije sviju dosad poznatih srpskih novaca”, “O priloženim grbovima srpskih zemalja i vladatelja”, “Srbski spomenici mletačkog arhiva”, “Hrisovulja cara Stefana Dušana”, “Žitije Stefana Uroša III “, “Život despota Stefana Lazarevića”.

Danas je subota, 18. jul, 200. dan 2020. Do kraja godine ima 166 dana.

Tanjug